پوستر همايش
 
تاريخ هاي مهم

شروع ثبت نام

1392/12/5

پایان ثبت نام

1393/01/25

تاریخ برگزاری

1393/01/30

تاریخ پایان

1393/02/11
کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار
جهاد دانشگاهی استان کرمان و دانشگاه شهيد باهنر کرمان در نظر دارند در چارچوب تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه Surrey  انگلستان نوزدهمین دوره فشرده و کارگاه آموزشی توسط آقای پروفسور هشيار نوشين ، با همکاری عده ای از اساتيد برجسته کشور از تاريخ 93/01/30 به مدت 2 هفته در محل جهاددانشگاهی استان کرمان واقع در مجتمع دانشگاهی شهيد باهنر کرمان برگزار نمايند.
ارزش درس مزبور معادل 3 واحد برای دانشجويان کارشناسی ارشد و دکترا بوده و از طرف معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر و جهاد دانشگاهی استان کرمان گواهی شرکت در دوره، برای شرکت کنندگان، صادر خواهد شد. در ضمن دانش آموختگان رشته های ذينفع و علاقه مندان نيز می توانند در دوره مزبور شرکت نمايند و در صورت کسب حداقل امتیاز آزمون نهایی گواهی شرکت در دوره فوق صادر خواهد شد .
تاریخ شروع دوره: 93/01/30
اخبار

اطلاعیه مهم:

به اطلاع می رساند

مهلت ثبت نام شرکت در سمینار سازه های فضا کار سال 93 تا تاریخ 25 /1/ 1393 تمدید گردید.

شروع دوره سازه فضاکار: شنبه 30 فروردین 1393

پذیرش: ساعت 8 تا 9 صبح شنبه 30 فروردین 1393

مراسم افتتاحیه: ساعت 9 صبح

آدرس محل برگزاری:
کرمان-بزرگراه امام خمینی-جنب درب اورژانس بیمارستان افضلی پور- جهاددانشگاهی استان کرمان

کارت دوره همزمان با پذیرش تقدیم می گردد

Translate Share vana